نفرین به جنگ !

حقیقتا کاری به اسراییل و فلسطین و اینکه سیاست پشت جنگ اینا چیه که کاملا هم داستان درگیریشون رو میدونم ندارم. حتی کاری به جنایت‌های یهود که تو طول تاریخ به کل بشر ثابت شده ندارم و حتی نمی‌خوام وارد این بشم که این جنگ، جنگ بین کمونیست و یهود هست و در نهایت همه چیز به نفع فلسطین تموم خواهد شد. تمام حرف من اینه که جنگ‌ها توسط حکومت‌ها ایجاد میشه و مردم عادی بهای اون رو پرداخت می‌کن ..
اگر تو یک اتاق از چندین کشور دنیا و چندین دین آدم‌هایی رو دور هم جمع کنین که هیچ چیزی از همدیگه نمیدونن هیچکس کاری با هیچکس نخواهد داشت و این حکومت‌ها و باورها هستن که جنگ رو به وجود میارن و قربانی اصلی زن، مردو بچه‌های بیگناه هستن ..
نفرین به جنگ، هر نوع جنگی ..